SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

sunset-on-galati

PREZENTARE

BENEFICIARI

ACTIVITĂȚI

CURSURI

GRUP ȚINTĂ