Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 1: TRANZIțIA CăTRE O ECONOMIE EFICIENTă DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZăRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALă ADRESATE ANGAJAțILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENțIAL COMPETITIV 20 IANUArie 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, […]