Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Anunț On-line Informare IMM-uri

ANUNȚ ADRESAT ÎNTREPRINDERILOR DE TIP IMM DIN JUDEȚELE CONSTANTA, BUZĂU SI GALATI PRIVIND OPORTUNITATILE DE PARTICIPARE IN PROCESUL DE SELECTIE PENTRU A BENEFICIA DE ACTIVITATI DE SPRIJIN PERSONALIZAT AVAND CA SCOP ELABORAREA SI INTRODUCEREA UNOR PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

Cresterea competitiei prin implementarea unor programe de invatare la locul de munca si adaptarea intreprinderilor/ antreprenorilor din sectoarele economice cu potential competitiv la schimbare, reprezinta una din tintele majore vizate de analiza/ cercetarea proprie privind nevoile grupului tinta realizata la nivelul regiunii Sud-Est (crearea premiselor de dezvoltare a capacitatii competitive si de imbunatatire a activitatii IMM-urilor pe piata economica regionala), conducand la promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii sustenabile a fortei de munca, favorabila incluziunii, asigurand coeziunea economica, sociala si teritoriala, obiectiv mentionat si in prioritatea 3 din cadrul Strategiei EU 2020 

Punctele slabe identificate la nivelul regiunii Sud-Est (economie regională slab dezvoltată și puțin competitivă, în context național/ european, lipsa investițiilor în cultura inovării în rândul întreprinderiilor, sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM, un potențial nevalorificat al resurselor umane din regiune, practică profesională deficitară, transferabilitate a competențelor în cunoștințe neformalizată) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman. 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite; Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA (Partener 1) și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 2), are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat având ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă. 

Acțiunea se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), și se derulează în cadrul proiectului POCU/464/3/12/128166 cu titulul „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău). 

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 12 de întreprinderi de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, avand ca scop elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca, preci=um și a unor documente/ recomandari/ masuri specifice privind imbunatatirea calitatii fortei de munca si consolidarea competitivitatii economice. 

Potrivit criteriilor minime de selecție a IMM-urilor beneficiare ale activităților de sprijin personalizat, sunt eligibile: 

 • întreprinderile existente, funcționale; 
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligentă (conform SNC/ SNCDI); 
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.3.12 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (conform anexei). 

Dosarul pentru participarea în etapa de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, cuprinde următoarele documente: 

 

Nr. crt Documente Tip 
1 Certificat de Înregistrare a întreprinderii (copie după certificatul costatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data selectării) – care demonstrează că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), potrivit listei codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (vezi anexa) 

Copie, 

conform cu originalul  

 

2 Actul constitutiv – care demonstrează că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), potrivit listei codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (conform anexei) 

Copie,  

conform cu originalul  

3 Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al IMM-ului, că își desfășoară sau intenționează să adapteze activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), fiind autorizată pentru cel puțin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat în Anexa 5 la GS.CS.OS.3.12, respectiv lista codurilor CAEN aferentă direcțiilor de politică industrială menționată în SNC 2014-2020), cu localizarea întreprinderii în județul Buzău (regiunea Sud-Est) Original 
4 Intenția de participare a IMM-ului în procesul de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat în cadrul proiectului POCU/464/3/12/128166 cu titulul „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est” 

Original,  

semnată de reprezentantul legal al IMM-ului 

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM pe plan regional. 

Informaţii suplimentare privind condițiile și detaliile desfăşurării etapei de selecție a IMM-urilor din sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat în scopul elaborării/ introducerii  unor programe de invatare la locul de munca, la nivelul regiunII de dezvoltare Sud-Est, puteţi obține la adresele de e-mail ccia@cciagl.ro; office@ccina.ro; office.rdconsulting@gmail.com.  

lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială  

menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

Turism si ecoturim 

 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
 • 5590 Alte servicii de cazare 
 • 7911 Activitati ale agentiilor turistice 
 • 7912 Activitati ale tur-operatorilor 
 • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

Textile si pielarie 

 • 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
 • 1320 Productia de tesaturi 
 • 1330 Finisarea materialelor textile 
 • 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
 • 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 
 • 1393 Fabricarea de covoare si machete 
 • 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte 
 • 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
 • 1399 Fabricarea altor articole textile 
 • 1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
 • 1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 
 • 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
 • 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
 • 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
 • 1420 Fabbricarea articolelor din blana 
 • 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
 • 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
 • 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
 • 1520 Fabricarea incaltamintei 
 • 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
 • 4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
 • 4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
 • 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
 • 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
 • 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
 • 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
 • 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete 
 • 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
 • 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 

Lemn si mobila 

 • 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
 • 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
 • 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
 • 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material 
 • 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
 • 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
 • 3103 Fabricarea de saltele si somiere 
 • 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
 • 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
 • 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
 • 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
 • 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
 • 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 4673 
 • 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a 
 • 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 

Industrii creative 

 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
 • 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
 • 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
 • 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
 • 3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
 • 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
 • 5811 Activitati de editare a cartilor 
 • 5813 Activitati de editare a ziarelor 
 • 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
 • 5819 Alte activitati de editare 
 • 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
 • 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
 • 5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
 • 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
 • 5914 Proiectia de filme cinematografice 
 • 5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
 • 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
 • 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
 • 7111 Activitati de arhitectura 
 • 7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea 
 • 7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
 • 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
 • 7312 Servicii de reprezentare media 
 • 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
 • 7410 Activitati de design specializat 
 • 7420 Activitati fotografice 
 • 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
 • 8130 Activitati de intretinere peisagistica 
 • 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
 • 9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
 • 9003 Activitati de creatie artistica 
 • 9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
 • 9329 Alte activitati recreative si distractive 
 • 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 

Industria auto si componente 

 • 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
 • 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
 • 2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
 • 2814 Fabricarea de articole de robinetari 
 • 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie 
 • 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
 • 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
 • 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
 • 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
 • 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
 • 3020 Fabricarea materialului rulant 
 • 3312 Repararea masinilor 
 • 3314 Repararea echipamentelor electrice 
 • 3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
 • 3319 Repararea altor echipamente 
 • 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
 • 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
 • 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
 • 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
 • 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor 

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice 
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
 • 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
 • 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica 
 • 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
 • 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
 • 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
 • 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 
 • 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 
 • 4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
 • 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine 
 • 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
 • 5829 Activitati de editare a altor produse software 
 • 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
 • 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
 • 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
 • 6190 Alte activitati de telecomunicatii 
 • 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
 • 6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
 • 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
 • 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
 • 6312 Activitati ale portalurilor web 
 • 6399 Alte activitati de servicii informationale 
 • 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 

Procesarea alimentelor si bauturilor 

 • 1011 Productia si conservarea carnii 
 • 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
 • 1013 Fabricarea produselor din carne 
 • 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
 • 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
 • 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
 • 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
 • 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
 • 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
 • 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
 • 1052 Fabricarea inghetatei 
 • 1061 Fabricarea produselor de morarit 
 • 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
 • 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
 • 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
 • 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
 • 1081 Fabricarea zaharului 
 • 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
 • 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
 • 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 
 • 1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
 • 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
 • 1089 Fabricarea altor produse alimentare 
 • 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
 • 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
 • 1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
 • 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
 • 1105 Fabricarea berii 
 • 1106 Fabricarea maltului 
 • 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate 
 • 5610 Restaurante 
 • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
 • 5629 Alte activitati de alimentatie 

Sanatate si produse farmaceutice 

 • 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
 • 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
 • 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
 • 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
 • 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
 • 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
 • 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
 • 7500 Activitati veterinare 
 • 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
 • 8621 Activitati de asistenta medicala generala 
 • 8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
 • 8623 Activitati de asistenta stomatologica 
 • 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
 • 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
 • 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
 • 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure 

Energie si management de mediu 

 • 2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
 • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
 • 2811 Fabricarea de motoare si turbine 
 • 3512 Transportul energiei electrice 
 • 3513 Distributia energiei electrice 
 • 3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
 • 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
 • 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
 • 3812 Colectarea deseurilor periculoase 
 • 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
 • 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
 • 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
 • 3900 Activitati si servicii de decontaminare 

Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 

 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 

Construcții 

 • 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
 • 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
 • 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
 • 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 
 • 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
 • 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
 • 4291 Constructii hidrotehnice 
 • 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
 • 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
 • 4312 Lucrari de pregatire a terenului 
 • 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
 • 4321 Lucrari de instalatii electrice 
 • 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
 • 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
 • 4331 Lucrari de ipsoserie 
 • 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
 • 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
 • 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
 • 4339 Alte lucrari de finisare 
 • 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
 • 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521* 

Fabricarea materialelor de construcții 

 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
 • 2311 Fabricarea sticlei plate 
 • 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 
 • 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 
 • 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 
 • 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 
 • 2320 Fabricarea de produse refractare 
 • 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 
 • 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
 • 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 
 • 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 
 • 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
 • 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 
 • 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
 • 2351 Fabricarea cimentului 
 • 2352 Fabricarea varului si ipsosului 
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
 • 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
 • 2363 Fabricarea betonului 
 • 2364 Fabricarea mortarului 
 • 2365 Fabricarea produselor din azbociment 
 • 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 
 • 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 
 • 2391 Fabricarea de produse abrazive 
 • 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

Activități profesionale, științifice și tehnice 

 • 7111 Activităţi de arhitectură 
 • 7112 Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea 
 • 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 
 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

Distribuție 

 • 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
 • 4941 Transporturi rutiere de marfuri 
 • 5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
 • 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
 • 5121 Transporturi aeriene de marfa 
 • 5122 Transporturi spatiale 
 • 5210 Depozitari 
 • 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
 • 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 
 • 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
 • 5224 Manipulari 
 • 5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal