Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSARE PROIECT

24.01.2020 

LANSARE PROIECT 

SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est, POCU/464/3/12/128166 

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in calitate de beneficar, va implementa in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si RD Global Project Consulting SRL, proiectul  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166 in regiunea Sud-Est, judetele Galati, Constanta si Buzau pentru o perioada de 18 luni, incepand cu 12 Decembrie 2019. Valoarea totala a proiectului este de 3.712.858,69 lei, din care finantare nerambursabila 3.644.287,64 lei.  

 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 330 persoane avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta, in Regiunea Sud-Est. 

 

Grupul tinta al proiectului va fi alcatuit din 330 persoane avand calitatea de angajati in intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv (identificate conform SNC) si in domeniile de specializare inteligenta (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Buzau si Galati). 

 

Proiectul asigura activitati de informare si constientizare a angajatorilor privind imbunatatirea competentelor angajatilor, organizare si sustinere cursuri de formare profesionala (Vopsitor Industrial, Lucrator Instalator pentru constructii, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica, Receptioner de hotel) si sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

 

Date de contact:  

 

Manager Proiect 

Oprea Irinel

tel. 0745 080 725

e-mail: ccia@cciagl.ro