Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est
Nr. contract
finanțare POCU/464/3/12/128166

COMUNICAT

ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN GALAȚI

PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC

TEMA 1: TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV

 

26 NOIEMBRIE 2020

 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, anunță organizarea și desfășurarea seminarului nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est), TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV, având ca scop identificarea si implementarea programelor de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC, în cadrul proiectului „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est” (POCU/464/3/12/128166), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si alte activitati relevante pentru angajati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, la nivelul regiunii Sud-Est, respectiv a subactivității A.2.7. Organizarea si desfasurarea a 12 seminarii judetene adresate angajatilor din sectoarele economice cu potential competitiv la nivelul regiunii Sud-Est, privind identificarea si implementarea programelor de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC.

Obiectivul general al proiectului vizează „îmbunătățirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 330 persoane avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta, in Regiunea Sud-Est”.

Data și locația desfășurării seminarului nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV:

26 noiembrie 2020 (interval orar 16:00 – 18:00)
LOCAȚIA: Hotel Vega (Bd. Marea Unire, nr. 107),
municipiul Galați, județul Galați, regiunea Sud-Est

Persoane vizate pentru participarea la seminarul nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV:

 • Angajați (membri grup țintă) – respectiv:
  persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior (fiind autorizata pentru cel putin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat in Anexa 5 la GSCS.OS.3.12, respectiv lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020), cu localizarea intreprinderii în JUDEȚUL GALAȚI (regiunea Sud-Est)
 • persoane care nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare in calitate de participant la acelasi program pentru care opteaza;
 • persoane care sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • persoane au disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/ gen si non-discriminarii

Tematicile vizate în cadrul seminarului nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV:

Tematica principală vizată ÎN CADRUL SEMINARULUI NR. 2 ADRESAT ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEȚULUI galați este pliat pe tema secundară „Tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor prin programe de formare profesionala adresate angajatilor din sectoarele economice cu potential competitiv” (AP3, PI.10.iii si OS.3.12).

SECȚIUNI/ TEME DE DISCUȚII:

 • Informatii despre tema economiei resurselor – element determinant in impulsionarea rezultatelor angajatilor
 • Metode de organizare și măsurile care urmăresc promovarea și educarea cu privire la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos, contribuind la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltării durabile
 • Prevenirea poluării mediului în sectoarele economice cu potențial competitiv
  Măsuri de sprijinire a tranziției activității către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor în sectoarele economice cu potențial competitiv
 • Beneficiile pe care le ofera programele de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC, in general si prin participarea la masurile oferite in cadrul proiectului „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est” (POCU/464/3/12/128166), cu specificitate pentru JUDEȚUL GALAȚI (regiunea Sud-Est)
 • Sesiune de discuții cu persoanele participante la seminarul judetean adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat în JUDEȚUL GALAȚI (regiunea Sud-Est)

Avantaje/ Beneficii preconizate:

 • Pe parcursul desfășurării evenimentului, participanții vor beneficia de materiale specifice – indrumar modele/ practici inovatoare de formare profesionala, ghid practic privind dezvoltarea durabila in sectoarele economice cu potential competitiv, manual privind non-discriminarea socio-profesionala – care vin în sprijinul identificării și implementării programelor de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC. 
 • Considerăm că înțelegerea complexitatii sistemului de formare profesionala, precum și a particularitatilor si a factorilor de stimulare a acestuia, sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei reprezentari puternice si eficiente a intereselor angajatilor care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv, respective:
 • cunoasterea programelor de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC accesibile sectoarelor economice cu potential competitiv vizate la nivelul regiunii Sud-Est;
 • competente/ aptitudini, promovarea egalitatii pe piata muncii intre femei si barbati, sustinerea principiul invatarii pe tot parcursul vietii si al imbatranirii active, prevenirea poluarii mediului, tranzitia catre o economie eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, diseminarea si transferul de informatii si bune practici privind programele de formare profesionala inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile, non-discriminarii si utilizarii TIC pentru angajatii din sectoarele economice cu potential competitiv, informatii despre elementele si temele care impulsioneaza rezultatele angajatilor (inovatia, economia resurselor, accesibilitatea, utilizarea si calitatea serviciilor TIC);
 • cresterea gradului de constientizare privind inovarea sociala, respectiv dezvoltarea de programe, idei, servicii, modele cu abordarea temelor socio-profesionale actuale;
 • dezvoltarea unei reprezentari puternice si eficiente a intereselor angajatilor care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv pe plan local/ judetean;
 • crearea unui mediu favorabil formarii profesionale inovatoare, competitive si ocuparii sustenabile.
 • Se estimează impact major la nivelul personalului angajat, dar si la nivelul mediului de afaceri public/ privat din sectoarele economice cu potențial competitiv.
 • Totodată, avem convingerea că participarea la Seminarul judetean nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat în JUDEȚUL GALAȚI (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ Tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor prin programe de formare profesionala adresate angajatilor din sectoarele economice cu potential competitiv va avea o contribuţie importantă la dezvoltarea sustenabilă a carierei personalului angajat din sectoarele economice cu potențial competitiv.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea seminarului judetean nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

 

19.11.2020