Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

LANSARE PROIECT „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166

LANSARE PROIECT

„SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in calitate de beneficar, a implementat in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si RD Global Project Consulting SRL, proiectul  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166 in regiunea Sud-Est, judetele Galati, Constanta si Buzau pentru o perioada de 21 luni, incepand cu 12 Decembrie 2019.

 

Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 330 persoane avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta, in Regiunea Sud-Est.

 

Grupul tinta al proiectului a fost alcatuit din 354 persoane avand calitatea de angajati in intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv (identificate conform SNC) si in domeniile de specializare inteligenta (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Buzau si Galati).

 

Proiectul a asigurat activitati de informare si constientizare a angajatorilor privind imbunatatirea competentelor angajatilor, organizare si sustinere cursuri de formare profesionala (Vopsitor Industrial – 96 persoane certificate, Lucrator Instalator pentru constructii – 102 persoane certificate, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica – 89 persoane certificate, Receptioner de hotel – 37 persoane certificate) si sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca – 50 intreprinderi sprijinite.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.