ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN BUZAU – 30 martie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN BUZAU PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 3: APLICATII SI MECANISME ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV 30 MARTIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA – 25 Februarie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 3: APLICATII SI MECANISME ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV 25 FEBRUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA – 24 februarie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 2: INOVAREA SOCIO-PROFESIONALĂ ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 24 FEBRUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD […]

Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 2: INOVAREA SOCIO-PROFESIONALĂÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 28 IANUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, anunță organizarea […]

Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 1: TRANZIțIA CăTRE O ECONOMIE EFICIENTă DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZăRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALă ADRESATE ANGAJAțILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENțIAL COMPETITIV 20 IANUArie 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, […]

Comunicat organizare seminar județean galați

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Titlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est Nr. contract finanțare POCU/464/3/12/128166 Comunicat organizare seminar județean […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN GALAȚI

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea seminarului judetean nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Capital Uman 2014-2020Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţiObiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorTitlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – EstNr. contract finanțare POCU/464/3/12/128166 COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA […]

Invitație + Agendă Conferință: Lansare

Invitație + Agendă Conferință: Lansare FONDUL SOCIAL EUROPEAN  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020   Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți  Obiectiv specific  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților  Titlul proiectului: SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est  Contract POCU/464/3/12/128166      […]

Comunicat de Presa Lansare Proiect

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSARE PROIECT 24.01.2020  LANSARE PROIECT  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166    Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in calitate de beneficar, va implementa in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si RD Global Project Consulting SRL, proiectul  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, […]