COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN BUZAU

Comunicat organizare seminar județean buzau privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC Tema 4: Non-discriminarea socio-profesionala in sectoarele economice cu potential competitiv 09 iunie 2021   CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și […]

Comunicat organizare seminar județean CONSTANTA

      Comunicat organizare seminar județean CONSTANTA privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 4: Non-discriminarea socio-profesionala in sectoarele economice cu potential competitiv 27 MAI 2021         CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE […]

Comunicat organizare seminar județean GALATI

    Comunicat organizare seminar județean GALATI privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 4: Non-discriminarea socio-profesionala in sectoarele economice cu potential competitiv 13 MAI 2021   CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN GALATI

        Comunicat organizare seminar județean GALATI privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 3: APLICATII SI MECANISME ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV 22 APRILIE 2021     CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, […]

ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN BUZAU – 30 martie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN BUZAU PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 3: APLICATII SI MECANISME ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV 30 MARTIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA – 25 Februarie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 3: APLICATII SI MECANISME ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV 25 FEBRUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA – 24 februarie

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANTA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC TEMA 2: INOVAREA SOCIO-PROFESIONALĂ ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 24 FEBRUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD […]

Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 2: INOVAREA SOCIO-PROFESIONALĂÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 28 IANUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, anunță organizarea […]

Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 1: TRANZIțIA CăTRE O ECONOMIE EFICIENTă DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZăRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALă ADRESATE ANGAJAțILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENțIAL COMPETITIV 20 IANUArie 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, […]

Comunicat organizare seminar județean galați

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Titlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est Nr. contract finanțare POCU/464/3/12/128166 Comunicat organizare seminar județean […]