Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

sunset-on-galati

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEANI PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est
Contract POCU/464/3/12/128166

BENEFICIAR: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI
Municipiul Galati, România, Str. Mihai Bravu nr. 46
Tel: 0236/460 545
E-mail: ccia@cciagl.ro

PARTENER 1: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA
Municipiul Constanta, Romania, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 185A
Tel: 0241/ 619 854
E-mail: office@ccina.ro

PARTENER 2: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL BUZAU
Municipiul Buzau, Romania, Aleea Sperantei nr 1
Tel: 0747011411
E-mail: office.rdconsulting@gmail.com

MANAGER PROIECT
OPREA IRINEL
0745080725
oprea_irinel@yahoo.com