Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 2: INOVAREA SOCIO-PROFESIONALĂÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 28 IANUARIE 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, anunță organizarea […]

Comunicat organizare seminar județean BUZĂU

privind IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA INOVATOARE, CU APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTARII DURABILE, NON-DISCRIMINARII SI UTILIZARII TIC tema 1: TRANZIțIA CăTRE O ECONOMIE EFICIENTă DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZăRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALă ADRESATE ANGAJAțILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENțIAL COMPETITIV 20 IANUArie 2021 CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, […]

Comunicat organizare seminar județean galați

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Titlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – Est Nr. contract finanțare POCU/464/3/12/128166 Comunicat organizare seminar județean […]

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN GALAȚI

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea seminarului judetean nr. 2 adresat angajaților din sectoarele economice cu potential competitiv organizat la nivelul JUDEȚULUI galați (regiunea Sud-Est) – TEMA 1/ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR PRIN PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ADRESATE ANGAJAȚILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Capital Uman 2014-2020Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţiObiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorTitlu proiect SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud – EstNr. contract finanțare POCU/464/3/12/128166 COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN CONSTANȚA PRIVIND IDENTIFICAREA SI IMPLEMENTAREA […]

Comunicat de Presa Lansare Proiect

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSARE PROIECT 24.01.2020  LANSARE PROIECT  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/464/3/12/128166    Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in calitate de beneficar, va implementa in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta si RD Global Project Consulting SRL, proiectul  „SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est”, […]