Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

IMPLICAREA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Participarea gratuită la programe de formare profesională după cum urmează:

 • Vopsitor Industrial: 360 ore/curs (120 ore teorie, 240 ore instruire practica) 5 grupe de curs cu
  min. 20 participanti/grupa de curs
 • Lucrator Instalator pentru Constructii: 360 ore/curs (120 ore teorie, 240 ore instruire
  practica) 5 grupe de curs cu min. 20 participanti/ grupa de curs
 • Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie: 720 ore/curs (240 ore teorie, 480 ore
  instruire practica) 5 grupe de curs cu min. 20 participanti/ grupa de curs
 • Receptioner de hotel: 100 ore / curs, 3 grupe de curs cu min. 10 participanti/ grupa de curs
 • Seminarii județene adresate angajaților din sectoarele economice cu potențial competitiv la
  nivelul regiunii Sud-Est, privind identificarea și implementarea programelor de formare
  profesională inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltării durabile, nondiscriminării și
  utilizării TIC.

Participarea la un program de sprijin personalizat pentru 36 de intreprinderi:

 • Elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca pentru 36 de
  intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv

Valoarea adăugată a parteneriatului

Constă în reunirea, sub umbrela proiectului SPIMM – Sprijin IMM pentru Regiunea Sud-Est a unei varietăți de expertiză profesională și capacitate operațională care pot asigura caracterul integrat al intervenției propuse prin proiect.

Asocierea în cadrul consorțiului a tuturor experiențelor profesionale și personale individuale poate constitui un element de eficiență a implementării proiectului prin capacitatea de a anliza eventuale situații din trecut și aplicarea lecțiilor învățate la situațiile actuale ce vor fi constatate în cadrul proiectului.

Includerea în consorțiu a partenerilor CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA si SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL coasigură sustenabilitatea proiectului. Experiențele și capacitatea operațională câștigate în urma implementării proiectului vor constitui pilonii de sustenabilitate ai proiectului ,,SPIMM- Sprijin IMM pentru Regiunea Sud Est’’