Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

sunset-on-galati

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Grupul-tinta (GT) vizat cuprinde 330 persoane având calitatea de angajați în întreprinderi care își
desfășoară activitatea principală sau secundară și/sau intenționează să își adapteze activitatea în
sectoarele economice cu potențial competitiv (identificate conform SNC) și în domeniile de
specializare inteligentă (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv
Constanța, Buzău și Galați).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Atenție!!!
Nu pot face parte din grupul țintă al proiectelor persoanele care asigură managementul strategic al
întreprinderilor și care ocupă poziții de management în întreprinderi (manager general, director general,
manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect,
manager de linie), persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri si
angajații din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor.

DOCUMENTE ÎNSCRIERE