Sprijin IMM

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

sunset-on-galati

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 330 persoane avand calitatea de angajati, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta, in Regiunea Sud-Est.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1_Cresterea gradului de constientizare a 100 de angajatori din sectoarele economice cu potential
competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI privind
importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă prin: a) dezvoltarea unui
cadru general de informare si de promovare a ocuparii sustenabile; b) desfasurarea a 9 campanii de
constientizare la nivelul regiunii Sud-Est privind importanta, avantajele, necesitatea, posibilitatile de acces si beneficiile participarii angajatilor la activitati si programe de imbunatatire a competentelor; c) crearea unui parteneriat regional public-privat intre actori relevanti din regiunea Sud-Est, in vederea identificarii unor
solutii viabile si inovative de imbunatatire a conditiilor de lucru, de crestere a capacitatii de insertie/mobilitate profesionala, de adaptare a angajatilor la progresul tehnologic si dezvoltarea competitiva.

OS2_Imbunatatirea performantelor profesionale, cresterea gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica economica si mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potential de specializare inteligenta si crearea premiselor de dezvoltare pentru 330 angajati din intreprinderi din regiunea Sud-Est, prin:
a) furnizarea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de calificare si de perfectionare);
b) desfasurarea a 12 seminarii judetene la nivelul regiunii Sud-Est adresate grupului tinta al proiectului privind temele secundare “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctual de vedere al utilizarii resurselor”, “Inovare sociala”, “Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor” si “Nediscriminiare”.

OS3_Dezvoltarea performanta si cresterea sustenabilitatii a 36 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, respectiv introducerea unor programe de invatare la locul de munca, prin: a) incheierea a 36 de protocoale de colaborare cu reprezentantii legali ai intreprinderilor/IMM in vederea furnizarii unor activitati de sprijin personalizat, b) elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca in scopul dezvoltarii si cresterii sustenabile a 36 de intreprinderi din regiunea Sud Est.

OS4_Imbunatatirea insertiei socio-profesionale, sprijinirea mobilitatii, promovarea egalitatii de sanse,
combaterea descriminarii, depasirea barierelor de ordin moral si etnic si accentuarea imaginii sociale a
femeilor (aprox. 2% din grupul tinta vizat, respectiv 7 femei) si a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 55 – 64 ani (peste 10% din grupul tinta vizat, respectiv 34 persoane) prin asigurarea accesului egal la pachetul de activitati furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (judetele Constanta, Buzau, Galati).

OS5_Implementarea principiului dezvoltarii durabile, asigurarea protectiei mediului, utilizarii eficiente a
resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, utilizarii si calitatii TIC prin:
a) furnizarea de elemente specifice in derularea programelor de formare profesionala pentru 330 persoane angajate in intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 

b) sprijinirea intreprinderilor/IMM in elaborarea si introducerea unor programe de invatare la
locul de munca, care includ si promovarea dezvoltarii durabile, sprijinirea tranzitiei catre o economie
eficienta, cu gestionarea resurselor, utilizarea si calitatea TIC, in vederea asigurarii echilibrului dintre
dezvoltarea sustenabila a capitalului uman, mediul inconjurator si cresterea economica durabila la nivelul
regiunii Sud-Est.